k.ú.: 667633 - Kočí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571610 - Kočí NUTS5 CZ0531571610
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 482 5973370
zahrada 309 168990
ovoc. sad 12 120301
travní p. 77 157283
lesní poz 18 23113
vodní pl. tok přirozený 7 12297
vodní pl. tok umělý 2 314
zast. pl. společný dvůr 10 2864
zast. pl. zbořeniště 6 1976
zast. pl. 353 174743
ostat.pl. jiná plocha 141 107601
ostat.pl. manipulační pl. 52 74059
ostat.pl. neplodná půda 21 19225
ostat.pl. ostat.komunikace 68 56622
ostat.pl. pohřeb. 2 2970
ostat.pl. silnice 14 147485
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13873
ostat.pl. zeleň 14 7762
Celkem KN 1593 7064848
Par. DKM 1593 7064848
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 143
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 336
byt.z. byt 36
Celkem JED 36
LV 422
spoluvlastník 582

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.07.2007 1:1000 21.08.2007 *)
DKM 1:1000 02.01.1996 21.08.2007
DKM 1:1000 02.01.1996
S-SK GS 1:2880 1839 02.01.1996


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.07.2019 21:35

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.