k.ú.: 667633 - Kočí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571610 - Kočí NUTS5 CZ0531571610
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 500 5973176
zahrada 308 168727
ovoc. sad 12 120301
travní p. 77 157283
lesní poz 18 23113
vodní pl. tok přirozený 7 12297
vodní pl. tok umělý 2 314
zast. pl. společný dvůr 10 2864
zast. pl. zbořeniště 6 1976
zast. pl. 355 174312
ostat.pl. jiná plocha 142 108490
ostat.pl. manipulační pl. 52 74059
ostat.pl. neplodná půda 21 19225
ostat.pl. ostat.komunikace 68 56622
ostat.pl. pohřeb. 2 2970
ostat.pl. silnice 14 147485
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13873
ostat.pl. zeleň 14 7762
Celkem KN 1613 7064849
Par. DKM 1613 7064849
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 51
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 146
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 339
byt.z. byt 36
Celkem JED 36
LV 420
spoluvlastník 571

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.07.2007 1:1000 21.08.2007 *)
DKM 1:1000 02.01.1996
DKM 1:1000 02.01.1996 21.08.2007
S-SK GS 1:2880 1839 02.01.1996


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 04:45

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.