k.ú.: 667188 - Knovíz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532487 - Knovíz NUTS5 CZ0203532487
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 169 2041242
zahrada 204 114244
ovoc. sad 62 1055819
travní p. 20 74755
lesní poz 32 155636
vodní pl. nádrž umělá 2 7072
vodní pl. tok přirozený 9 16109
zast. pl. 316 119397
ostat.pl. dráha 1 22443
ostat.pl. dálnice 27 120067
ostat.pl. jiná plocha 69 28591
ostat.pl. manipulační pl. 15 32155
ostat.pl. neplodná půda 103 154124
ostat.pl. ostat.komunikace 91 136074
ostat.pl. pohřeb. 2 4124
ostat.pl. silnice 17 79683
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10327
ostat.pl. zeleň 17 62127
Celkem KN 1158 4233989
Par. DKM 1158 4233989
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 211
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 313
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 12
Celkem JED 22
LV 353
spoluvlastník 473

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.07.2020
DKM-KPÚ 1:1000 05.05.2015
S-SK GS 1:2880 1840 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 01.10.2020 07:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička