k.ú.: 667188 - Knovíz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532487 - Knovíz NUTS5 CZ0203532487
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 29.03.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 204 2059790
zahrada 165 89966
ovoc. sad 62 1058320
travní p. 27 74851
lesní poz 35 156191
vodní pl. nádrž umělá 2 11046
vodní pl. tok přirozený 15 18092
zast. pl. společný dvůr 14 1935
zast. pl. zbořeniště 2 399
zast. pl. 316 116573
ostat.pl. dráha 4 31231
ostat.pl. dálnice 27 120067
ostat.pl. jiná plocha 55 23796
ostat.pl. manipulační pl. 30 31669
ostat.pl. neplodná půda 112 144513
ostat.pl. ostat.komunikace 103 130382
ostat.pl. pohřeb. 2 3902
ostat.pl. silnice 25 89328
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10817
ostat.pl. zeleň 20 60840
Celkem KN 1222 4233708
PK 48 38139
Celkem ZE 48 38139
Par. DKM 362 3647331
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 116
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 96
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
Celkem BUD 313
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 12
Celkem JED 22
LV 348
spoluvlastník 463

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.05.2015
S-SK GS 1:2880 1840 1:2880


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 04.04.2020 04:49

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.