k.ú.: 667188 - Knovíz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532487 - Knovíz NUTS5 CZ0203532487
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 204 2059790
zahrada 165 89966
ovoc. sad 62 1058320
travní p. 27 74851
lesní poz 35 156191
vodní pl. nádrž umělá 2 11046
vodní pl. tok přirozený 15 18092
zast. pl. společný dvůr 14 1935
zast. pl. zbořeniště 2 399
zast. pl. 317 116573
ostat.pl. dráha 4 31231
ostat.pl. dálnice 27 120067
ostat.pl. jiná plocha 55 23796
ostat.pl. manipulační pl. 30 31669
ostat.pl. neplodná půda 112 144513
ostat.pl. ostat.komunikace 103 130382
ostat.pl. pohřeb. 2 3902
ostat.pl. silnice 25 89328
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10817
ostat.pl. zeleň 20 60840
Celkem KN 1223 4233708
PK 48 38139
Celkem ZE 48 38139
Par. DKM 362 3647331
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 121
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 92
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
Celkem BUD 313
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 12
Celkem JED 22
LV 343
spoluvlastník 459

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.05.2015
S-SK GS 1:2880 1840 1:2880


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 09.12.2019 16:12

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.