k.ú.: 667056 - Kněžmost - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536041 - Kněžmost NUTS5 CZ0207536041
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2116 - Mnichovo Hradiště
Pověřený obecní úřad 21161 - Mnichovo Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1138 5563214
zahrada 360 270023
ovoc. sad 30 156881
travní p. 274 500318
lesní poz 100 244588
vodní pl. nádrž přírodní 1 216
vodní pl. nádrž umělá 1 258
vodní pl. rybník 33 253835
vodní pl. tok přirozený 162 49372
vodní pl. zamokřená pl. 1 397
zast. pl. společný dvůr 3 1292
zast. pl. zbořeniště 20 9170
zast. pl. 636 226091
ostat.pl. dráha 1 18119
ostat.pl. jiná plocha 131 81544
ostat.pl. manipulační pl. 152 205347
ostat.pl. neplodná půda 63 24669
ostat.pl. ostat.komunikace 214 149167
ostat.pl. pohřeb. 2 5060
ostat.pl. silnice 35 94066
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 17784
ostat.pl. zeleň 10 3748
Celkem KN 3377 7875159
Par. KMD 3377 7875159
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 227
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 168
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če les.hosp 7
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 51
rozestav. 2
Celkem BUD 625
byt.z. byt 86
Celkem JED 86
LV 767
spoluvlastník 1241

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2012
S-SK GS 1:2880 1842 26.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 30.09.2020 05:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička