k.ú.: 666904 - Kněževes nad Oslavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595853 - Kněževes NUTS5 CZ0635595853
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 838 2897759
zahrada 95 53173
travní p. 574 1013711
lesní poz 242 3402484
vodní pl. rybník 12 41134
vodní pl. tok přirozený 19 30182
vodní pl. zamokřená pl. 2 1673
zast. pl. zbořeniště 3 1399
zast. pl. 101 52417
ostat.pl. dráha 1 42316
ostat.pl. jiná plocha 27 8951
ostat.pl. manipulační pl. 17 21562
ostat.pl. neplodná půda 31 12614
ostat.pl. ostat.komunikace 76 90992
ostat.pl. silnice 2 35207
Celkem KN 2040 7705574
Par. KMD 2040 7705574
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. zem.used 18
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 98
LV 154
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.07.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 20.07.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.07.2019 18:32

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.