k.ú.: 666807 - Poštovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 564087 - Poštovice NUTS5 CZ0203564087
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 4260479
zahrada 51 27575
travní p. 9 31717
lesní poz 4 25015
vodní pl. nádrž umělá 1 581
vodní pl. tok přirozený 7 10027
vodní pl. tok umělý 3 2154
vodní pl. zamokřená pl. 2 2008
zast. pl. společný dvůr 3 362
zast. pl. 130 65636
ostat.pl. jiná plocha 35 13667
ostat.pl. manipulační pl. 13 27129
ostat.pl. neplodná půda 37 99467
ostat.pl. ostat.komunikace 42 67608
ostat.pl. silnice 11 68634
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1021
ostat.pl. zeleň 1 73
Celkem KN 464 4703153
PK 45 37832
Celkem ZE 45 37832
Par. DKM 153 4473219
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 16
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 127
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 4
Celkem JED 14
LV 168
spoluvlastník 288

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.06.2010 1:1000 28.06.2010 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 06.06.2020 04:06

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.