k.ú.: 666807 - Poštovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 564087 - Poštovice NUTS5 CZ0203564087
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 4259967
zahrada 52 27730
travní p. 13 31717
lesní poz 4 25015
vodní pl. nádrž umělá 1 581
vodní pl. tok přirozený 13 10027
vodní pl. tok umělý 9 2187
vodní pl. zamokřená pl. 3 2126
zast. pl. společný dvůr 3 362
zast. pl. 130 65462
ostat.pl. jiná plocha 35 13667
ostat.pl. manipulační pl. 17 27127
ostat.pl. neplodná půda 38 99292
ostat.pl. ostat.komunikace 44 67855
ostat.pl. silnice 19 69019
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1021
ostat.pl. zeleň 1 73
Celkem KN 517 4703228
Par. DKM 155 4473219
Par. KMD 362 230009
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 88
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 127
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 4
Celkem JED 14
LV 185
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2021 intravilán
DKM-KPÚ 23.06.2010 1:1000 28.06.2010 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1840 15.11.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 13.08.2022 02:16

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.