k.ú.: 666696 - Kluky u Mladé Boleslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 571075 - Kluky NUTS5 CZ0207571075
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 4749049
zahrada 71 64166
travní p. 9 29461
lesní poz 49 326751
vodní pl. nádrž umělá 4 2303
zast. pl. zbořeniště 4 1510
zast. pl. 64 37883
ostat.pl. dráha 3 42069
ostat.pl. jiná plocha 6 2122
ostat.pl. manipulační pl. 15 11696
ostat.pl. neplodná půda 17 11465
ostat.pl. ostat.komunikace 35 73228
ostat.pl. silnice 11 85754
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2925
ostat.pl. zeleň 12 85541
Celkem KN 455 5525923
Par. DKM 187 4914921
Par. KMD 268 611002
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 64
LV 127
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.04.2017
DKM-KPÚ 1:1000 16.07.2015
S-SK GS 1:2880 1842 21.04.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 26.09.2020 01:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička