k.ú.: 666637 - Voltýřov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540447 - Klučenice NUTS5 CZ020B540447
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 259 1879588
zahrada 162 70582
travní p. 187 462565
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz 155 951510
vodní pl. nádrž umělá 7 55584
vodní pl. rybník 4 7225
vodní pl. tok přirozený 9 260208
vodní pl. tok umělý 6 1213
zast. pl. společný dvůr 1 254
zast. pl. zbořeniště 1 12
zast. pl. 184 44234
ostat.pl. jiná plocha 85 43912
ostat.pl. manipulační pl. 31 29538
ostat.pl. neplodná půda 240 218425
ostat.pl. ostat.komunikace 120 60436
ostat.pl. silnice 48 24044
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 896
ostat.pl. zeleň 8 2457
Celkem KN 1509 4112703
Par. KMD 1509 4112703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. rod.dům 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 125
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 180
LV 251
spoluvlastník 360

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2010
S-SK GS 1:2880 1830 16.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 23.08.2019 03:10

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.