k.ú.: 666343 - Klínec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 571211 - Klínec NUTS5 CZ020A571211
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21055 - Mníšek pod Brdy

Statistické údaje (stav ke dni: 24.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 360 2285158
zahrada 341 235180
ovoc. sad 9 20115
travní p. 176 295125
lesní poz les s budovou 51 1773
lesní poz 166 1872240
vodní pl. nádrž umělá 1 2790
vodní pl. tok přirozený 10 14858
vodní pl. zamokřená pl. 6 7194
zast. pl. zbořeniště 2 456
zast. pl. 476 86385
ostat.pl. dráha 2 44760
ostat.pl. jiná plocha 70 34734
ostat.pl. manipulační pl. 27 30549
ostat.pl. neplodná půda 53 26067
ostat.pl. ostat.komunikace 153 111120
ostat.pl. pohřeb. 2 1493
ostat.pl. silnice 18 71903
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 14221
ostat.pl. zeleň 16 16239
Celkem KN 1954 5172360
Par. KMD 1954 5172360
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. obč.vyb 9
č.p. rod.dům 196
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 148
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obchod 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 6
Celkem BUD 513
byt.z. byt 2
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 10
Celkem JED 15
LV 669
spoluvlastník 945

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2012
S-SK GS 1:2880 1840 11.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 24.03.2019 10:45

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".