k.ú.: 665797 - Klatovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2335 11602391
zahrada skleník-pařeniš. 3 239
zahrada 3201 1506468
ovoc. sad 42 165893
travní p. 1138 3720122
lesní poz les(ne hospodář) 12 7283
lesní poz 52 1593050
vodní pl. nádrž přírodní 1 13121
vodní pl. nádrž umělá 22 72161
vodní pl. rybník 14 27409
vodní pl. tok přirozený 392 326693
vodní pl. tok umělý 19 11280
vodní pl. zamokřená pl. 34 15888
zast. pl. společný dvůr 13 1261
zast. pl. zbořeniště 3 1182
zast. pl. 6905 1576981
ostat.pl. dobývací prost. 8 105036
ostat.pl. dráha 53 357885
ostat.pl. jiná plocha 1911 2091694
ostat.pl. manipulační pl. 387 535029
ostat.pl. neplodná půda 281 164698
ostat.pl. ost.dopravní pl. 16 15329
ostat.pl. ostat.komunikace 1949 1370187
ostat.pl. pohřeb. 7 49817
ostat.pl. silnice 376 477058
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 161 777687
ostat.pl. zeleň 383 411961
Celkem KN 19718 26997803
Par. DKM 19718 26997803
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 34
č.p. bydlení 1571
č.p. byt.dům 369
č.p. doprava 11
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 22
č.p. obchod 26
č.p. obč.vyb 140
č.p. obč.vyb. 28
č.p. prům.obj 29
č.p. rod.dům 320
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 12
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 33
č.p. výroba 14
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 496
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če bydlení 116
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 20
bez čp/če garáž 2363
bez čp/če jiná st. 291
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 5
bez čp/če obč.vyb 162
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 183
bez čp/če rod.rekr 13
bez čp/če tech.vyb 143
bez čp/če ubyt.zař 22
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 55
bez čp/če zem.stav 100
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 18
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 3
s roz.jed 1
Celkem BUD 6638
byt.z. ateliér 7
byt.z. byt 5511
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 505
byt.z. j.nebyt 83
byt.z. rozest. 4
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 296
obč.z. garáž 32
obč.z. j.nebyt 26
obč.z. rozest. 20
Celkem JED 6496
LV 11144
spoluvlastník 19877

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.08.2014
DKM 1:1000 26.08.2014
DKM 1:1000 26.08.2014
ZMVM 1:2000 07.12.1987 26.08.2014
THM-V 1:1000 22.11.1974 26.08.2014
Ins. A 1:1000 01.01.1956 26.08.2014 1:2000, 1:1000
S-SK GS 1:2880 1837 07.12.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 02.06.2020 16:59

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.