k.ú.: 665797 - Klatovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2329 11607554
zahrada skleník-pařeniš. 3 239
zahrada 3193 1505673
ovoc. sad 42 167025
travní p. 1143 3723149
lesní poz les(ne hospodář) 12 7283
lesní poz 52 1593051
vodní pl. nádrž přírodní 1 13121
vodní pl. nádrž umělá 22 72161
vodní pl. rybník 14 27409
vodní pl. tok přirozený 392 326693
vodní pl. tok umělý 19 11280
vodní pl. zamokřená pl. 34 15888
zast. pl. společný dvůr 13 1261
zast. pl. zbořeniště 3 1182
zast. pl. 6903 1569890
ostat.pl. dobývací prost. 8 105036
ostat.pl. dráha 53 357885
ostat.pl. jiná plocha 1856 2093752
ostat.pl. manipulační pl. 385 535272
ostat.pl. neplodná půda 281 164698
ostat.pl. ost.dopravní pl. 16 15329
ostat.pl. ostat.komunikace 1948 1367078
ostat.pl. pohřeb. 7 49817
ostat.pl. silnice 376 477058
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 161 777687
ostat.pl. zeleň 373 411304
Celkem KN 19639 26997775
Par. DKM 19639 26997775
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 34
č.p. bydlení 1574
č.p. byt.dům 368
č.p. doprava 11
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 21
č.p. obchod 26
č.p. obč.vyb 140
č.p. obč.vyb. 28
č.p. prům.obj 29
č.p. rod.dům 306
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 12
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 32
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 488
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če bydlení 117
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 19
bez čp/če garáž 2354
bez čp/če jiná st. 290
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 5
bez čp/če obč.vyb 164
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 185
bez čp/če rod.rekr 13
bez čp/če tech.vyb 144
bez čp/če ubyt.zař 22
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 55
bez čp/če zem.stav 100
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 19
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 3
s roz.jed 1
Celkem BUD 6610
byt.z. ateliér 7
byt.z. byt 5511
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 505
byt.z. j.nebyt 83
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 244
obč.z. garáž 26
obč.z. j.nebyt 20
obč.z. rozest. 48
Celkem JED 6454
LV 11039
spoluvlastník 19630

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.08.2014
DKM 1:1000 26.08.2014
DKM 1:1000 26.08.2014
ZMVM 1:2000 07.12.1987 26.08.2014
THM-V 1:1000 22.11.1974 26.08.2014
Ins. A 1:1000 01.01.1956 26.08.2014 1:2000, 1:1000
S-SK GS 1:2880 1837 07.12.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 22:54

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.