k.ú.: 665525 - Arnoštka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550647 - Vimperk NUTS5 CZ0315550647
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 137405
zahrada 2 588
travní p. 92 1373800
lesní poz 137 2616578
vodní pl. tok přirozený 5 6716
vodní pl. tok umělý 4 3100
vodní pl. zamokřená pl. 2 7232
zast. pl. zbořeniště 1 773
zast. pl. 12 3679
ostat.pl. dráha 1 1265
ostat.pl. jiná plocha 3 748
ostat.pl. manipulační pl. 7 9888
ostat.pl. neplodná půda 68 97890
ostat.pl. ostat.komunikace 39 48952
ostat.pl. silnice 1 10456
Celkem KN 381 4319070
Par. KMD 381 4319070
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. les.hosp 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 12
LV 40
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2016
S-SK GS 1:2880 1837 28.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 25.09.2020 05:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička