k.ú.: 665479 - Konrac - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546798 - Nová Bystřice NUTS5 CZ0313546798
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31052 - Nová Bystřice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 400276
zahrada 20 9054
travní p. 104 1660638
lesní poz 116 966961
vodní pl. rybník 6 62387
vodní pl. tok umělý 17 18535
vodní pl. zamokřená pl. 1 148
zast. pl. zbořeniště 1 98
zast. pl. 38 12703
ostat.pl. jiná plocha 71 106163
ostat.pl. manipulační pl. 18 10366
ostat.pl. neplodná půda 81 59845
ostat.pl. ostat.komunikace 20 17243
ostat.pl. silnice 4 45005
ostat.pl. zeleň 3 100
Celkem KN 538 3369522
Par. DKM 333 2394718
Par. KMD 205 974804
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 37
LV 51
spoluvlastník 66

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.05.2017
KMD 1:1000 18.04.2017
S-SK GS 1:2880 1828 22.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.09.2020 21:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička