k.ú.: 665461 - Klášter - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546798 - Nová Bystřice NUTS5 CZ0313546798
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31052 - Nová Bystřice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 1529565
zahrada 29 19555
travní p. 47 813550
lesní poz 64 7446945
vodní pl. rybník 15 366065
vodní pl. tok umělý 9 6770
zast. pl. zbořeniště 5 7613
zast. pl. 40 14244
ostat.pl. jiná plocha 17 37621
ostat.pl. manipulační pl. 18 45125
ostat.pl. neplodná půda 25 43744
ostat.pl. ostat.komunikace 51 77272
ostat.pl. pohřeb. 1 967
ostat.pl. silnice 7 68628
ostat.pl. zeleň 3 574
Celkem KN 364 10478238
PK 8 11982
GP 61 538878
Celkem ZE 69 550860
Par. KMD 181 7336964
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 39
LV 51
spoluvlastník 70

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2017
S-SK GS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 13.08.2022 01:30

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.