k.ú.: 665452 - Klapý - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565024 - Klapý NUTS5 CZ0423565024
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42081 - Libochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1088 6890943
vinice 8 37418
zahrada 229 124733
ovoc. sad 157 639758
travní p. 91 291920
lesní poz 3 66411
vodní pl. nádrž přírodní 1 252
vodní pl. nádrž umělá 9 77780
vodní pl. tok přirozený 109 43666
vodní pl. tok umělý 36 13480
zast. pl. společný dvůr 5 1225
zast. pl. zbořeniště 10 12582
zast. pl. 329 150143
ostat.pl. jiná plocha 92 51846
ostat.pl. manipulační pl. 98 80265
ostat.pl. neplodná půda 71 221028
ostat.pl. ostat.komunikace 164 160646
ostat.pl. pohřeb. 1 3170
ostat.pl. silnice 2 59610
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13355
ostat.pl. zeleň 13 6517
Celkem KN 2521 8946748
PK 2 37778
Celkem ZE 2 37778
Par. KMD 2521 8946748
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 223
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 49
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 317
LV 415
spoluvlastník 560

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2012
S-SK GS 1:2880 1843 29.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 30.09.2020 06:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička