k.ú.: 664758 - Kelč-Nové Město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542989 - Kelč NUTS5 CZ0723542989
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2103 5966573
zahrada 360 293843
ovoc. sad 21 67828
travní p. 363 698959
lesní poz 21 158148
vodní pl. tok přirozený 312 68250
zast. pl. zbořeniště 2 457
zast. pl. 453 147094
ostat.pl. jiná plocha 139 54870
ostat.pl. manipulační pl. 126 71219
ostat.pl. neplodná půda 130 99856
ostat.pl. ostat.komunikace 179 102670
ostat.pl. silnice 179 121524
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 29827
ostat.pl. zeleň 13 39242
Celkem KN 4404 7920360
Par. KMD 4404 7920360
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 244
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 61
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 44
Celkem BUD 438
byt.z. byt 204
byt.z. garáž 9
Celkem JED 213
LV 934
spoluvlastník 1412

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2012
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 16.12.2019 03:07

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.