k.ú.: 664758 - Kelč-Nové Město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542989 - Kelč NUTS5 CZ0723542989
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2105 5966573
zahrada 360 293709
ovoc. sad 21 67828
travní p. 363 698959
lesní poz 21 158148
vodní pl. tok přirozený 312 68250
zast. pl. zbořeniště 2 457
zast. pl. 453 147020
ostat.pl. jiná plocha 141 55078
ostat.pl. manipulační pl. 126 71219
ostat.pl. neplodná půda 130 99856
ostat.pl. ostat.komunikace 180 102670
ostat.pl. silnice 179 121524
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 29827
ostat.pl. zeleň 13 39242
Celkem KN 4409 7920360
Par. KMD 4409 7920360
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 245
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 61
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 43
Celkem BUD 438
byt.z. byt 204
byt.z. garáž 9
Celkem JED 213
LV 936
spoluvlastník 1410

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2012
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 14.07.2020 08:27

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.