k.ú.: 664634 - Kdanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573493 - Sobotka NUTS5 CZ0522573493
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 221 1440776
zahrada 51 46693
ovoc. sad 17 419745
travní p. 271 644117
lesní poz 43 1156516
vodní pl. nádrž přírodní 3 847
vodní pl. nádrž umělá 2 7222
vodní pl. tok přirozený 97 21993
vodní pl. zamokřená pl. 3 2408
zast. pl. zbořeniště 1 843
zast. pl. 61 56715
ostat.pl. dráha 5 15099
ostat.pl. jiná plocha 13 4622
ostat.pl. manipulační pl. 4 1662
ostat.pl. neplodná půda 62 29126
ostat.pl. ostat.komunikace 70 42400
ostat.pl. silnice 2 26424
Celkem KN 926 3917208
Par. KMD 926 3917208
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 61
LV 162
spoluvlastník 392

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.08.2010
S-SK GS 1:2880 1842 16.08.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 20.09.2020 23:35

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.