k.ú.: 664545 - Spikaly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536008 - Katusice NUTS5 CZ0207536008
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 862910
zahrada 72 49318
ovoc. sad 3 12647
travní p. 23 66117
lesní poz 33 219305
vodní pl. nádrž umělá 3 4937
zast. pl. zbořeniště 5 614
zast. pl. 54 26836
ostat.pl. dráha 2 2345
ostat.pl. jiná plocha 21 4608
ostat.pl. manipulační pl. 3 732
ostat.pl. neplodná půda 10 3035
ostat.pl. ostat.komunikace 19 25598
ostat.pl. silnice 5 20843
ostat.pl. zeleň 3 6931
Celkem KN 302 1306776
Par. DKM 302 1306776
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 53
LV 75
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 23.11.2018
DKM 1:1000 12.12.2017
FÚO 1:2000 01.01.1975 23.11.2018 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1924 31.12.1974 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 27.09.2020 06:58

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička