k.ú.: 664481 - Kateřinice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568643 - Kateřinice NUTS5 CZ0804568643
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81122 - Příbor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 822 2668245
zahrada 293 241044
travní p. 408 742109
lesní poz 454 1458093
vodní pl. nádrž přírodní 6 10352
vodní pl. rybník 9 7645
vodní pl. tok přirozený 134 28347
vodní pl. tok umělý 3 113
zast. pl. zbořeniště 2 1505
zast. pl. 287 133036
ostat.pl. jiná plocha 54 20428
ostat.pl. manipulační pl. 58 28048
ostat.pl. neplodná půda 34 12457
ostat.pl. ostat.komunikace 306 120826
ostat.pl. pohřeb. 1 109
ostat.pl. silnice 7 32455
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9473
Celkem KN 2879 5514285
Par. DKM 2879 5514285
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 208
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
Celkem BUD 284
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 3
Celkem JED 9
LV 361
spoluvlastník 497

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2010
THM-G 1:2000 01.01.1971 28.06.2010 Původní mapování v systému S-42.
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 23.09.2020 15:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička