k.ú.: 664464 - Kaštice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566616 - Podbořany NUTS5 CZ0424566616
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 2629934
chmelnice 19 497794
zahrada 23 24003
travní p. 20 75260
lesní poz les(ne hospodář) 6 6282
lesní poz 11 145124
vodní pl. nádrž přírodní 2 11135
vodní pl. tok přirozený 13 42295
vodní pl. zamokřená pl. 2 11169
zast. pl. společný dvůr 2 288
zast. pl. zbořeniště 2 689
zast. pl. 60 61203
ostat.pl. dráha 9 74385
ostat.pl. jiná plocha 20 24443
ostat.pl. manipulační pl. 2 1405
ostat.pl. neplodná půda 7 9481
ostat.pl. ostat.komunikace 37 91377
ostat.pl. silnice 4 42767
ostat.pl. zeleň 17 44773
Celkem KN 330 3793807
Par. DKM 330 3793807
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 56
LV 52
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 11.07.2019
DKM 1:1000 14.12.2017
FÚO 1:2000 01.04.1961
S-SK GS 1:2880 1843 31.03.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 18.09.2020 08:29

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.