k.ú.: 664405 - Kavrlík - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556432 - Kašperské Hory NUTS5 CZ0322556432
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 27002
zahrada 7 11081
travní p. 24 507034
lesní poz 26 827203
zast. pl. zbořeniště 2 259
zast. pl. 14 17113
ostat.pl. jiná plocha 6 5012
ostat.pl. manipulační pl. 3 1285
ostat.pl. neplodná půda 18 24013
ostat.pl. ostat.komunikace 20 22868
ostat.pl. silnice 3 13373
Celkem KN 124 1456243
Par. DKM 29 407298
Par. KMD 95 1048945
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 12
LV 17
spoluvlastník 21

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.12.2018
KMD 1:1000 03.08.2016
S-SK GS 1:2880 1837 14.12.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 17.08.2019 23:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.