k.ú.: 664405 - Kavrlík - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556432 - Kašperské Hory NUTS5 CZ0322556432
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 27002
zahrada 9 11081
travní p. 30 507034
lesní poz 26 827743
zast. pl. zbořeniště 6 804
zast. pl. 14 15379
ostat.pl. jiná plocha 12 6247
ostat.pl. manipulační pl. 3 1285
ostat.pl. neplodná půda 18 24013
ostat.pl. ostat.komunikace 23 22821
ostat.pl. silnice 3 13373
Celkem KN 145 1456782
Par. DKM 28 292773
Par. KMD 117 1164009
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 12
LV 17
spoluvlastník 22

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.12.2018
KMD 1:1000 03.08.2016
S-SK GS 1:2880 1837 14.12.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.09.2020 17:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička