k.ú.: 664341 - Kašava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585343 - Kašava NUTS5 CZ0724585343
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 204 1099948
zahrada 419 242334
ovoc. sad 5 16658
travní p. mez, stráň 1 438
travní p. 935 2168401
lesní poz les s budovou 2 90
lesní poz 336 3937189
vodní pl. tok přirozený 37 169866
vodní pl. zamokřená pl. 1 600
zast. pl. společný dvůr 8 3961
zast. pl. zbořeniště 63 6800
zast. pl. 494 104213
ostat.pl. jiná plocha 210 71148
ostat.pl. manipulační pl. 22 27022
ostat.pl. neplodná půda 286 299489
ostat.pl. ostat.komunikace 324 206993
ostat.pl. pohřeb. 2 4755
ostat.pl. silnice 27 20842
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 29818
ostat.pl. zeleň 13 5386
Celkem KN 3416 8415951
EN 10 18679
PK 691 2178490
Celkem ZE 701 2197169
Par. KMD 587 3719670
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 277
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 64
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
Celkem BUD 476
byt.z. byt 10
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 12
LV 681
spoluvlastník 1052

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1829


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 14.07.2020 06:45

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.