k.ú.: 664341 - Kašava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585343 - Kašava NUTS5 CZ0724585343
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 1103477
zahrada 433 238561
ovoc. sad 5 16658
travní p. mez, stráň 1 438
travní p. 928 2166720
lesní poz les s budovou 2 90
lesní poz 335 3936339
vodní pl. tok přirozený 37 169866
vodní pl. zamokřená pl. 1 600
zast. pl. společný dvůr 8 3961
zast. pl. zbořeniště 48 5085
zast. pl. 494 104607
ostat.pl. dobývací prost. 1 1618
ostat.pl. jiná plocha 205 69211
ostat.pl. manipulační pl. 22 27022
ostat.pl. neplodná půda 288 302564
ostat.pl. ostat.komunikace 309 207524
ostat.pl. pohřeb. 2 4755
ostat.pl. silnice 27 20842
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 29845
ostat.pl. zeleň 13 5598
Celkem KN 3393 8415381
EN 12 19161
PK 717 2207922
Celkem ZE 729 2227083
Par. KMD 588 3720386
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 72
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 209
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 60
bez čp/če bydlení 25
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 3
Celkem BUD 477
byt.z. byt 10
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 12
LV 676
spoluvlastník 1042

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1829


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 06.12.2019 08:48

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.