k.ú.: 663271 - Karlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595845 - Karlov NUTS5 CZ0635595845
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 243 666866
zahrada 73 34105
ovoc. sad 1 132
travní p. 446 957125
lesní poz 33 1150001
vodní pl. nádrž umělá 5 17075
vodní pl. rybník 4 6875
vodní pl. tok přirozený 120 22525
vodní pl. zamokřená pl. 1 165
zast. pl. společný dvůr 1 59
zast. pl. zbořeniště 9 1327
zast. pl. 110 34657
ostat.pl. jiná plocha 91 29718
ostat.pl. neplodná půda 15 8167
ostat.pl. ostat.komunikace 80 39899
ostat.pl. silnice 14 66259
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1095
Celkem KN 1247 3036050
Par. KMD 1247 3036050
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.used 6
č.e. jiná st. 14
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 101
LV 148
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2009
S-SK GS 1:2880 1824 18.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 18.08.2019 13:42

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.