k.ú.: 663247 - Karle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572748 - Karle NUTS5 CZ0533572748
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 200 8732337
zahrada 373 310649
ovoc. sad 2 129789
travní p. 278 1543783
lesní poz 142 3731995
vodní pl. nádrž přírodní 22 3747
vodní pl. tok přirozený 1 4533
zast. pl. zbořeniště 7 2301
zast. pl. 220 77930
ostat.pl. jiná plocha 147 152812
ostat.pl. manipulační pl. 43 69660
ostat.pl. neplodná půda 38 109082
ostat.pl. ostat.komunikace 199 359967
ostat.pl. pohřeb. 1 1639
ostat.pl. silnice 10 52342
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2137
Celkem KN 1684 15284703
Par. DKM 647 11921176
Par. KMD 1037 3363527
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 60
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 34
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 198
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 228
spoluvlastník 331

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2016
DKM-KPÚ 30.12.2013 1:1000 06.01.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1839 24.11.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 29.09.2020 04:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička