k.ú.: 662810 - Kamenná Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568848 - Kamenná Lhota NUTS5 CZ0631568848
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 861041
zahrada 153 109039
travní p. 465 1428176
lesní poz les(ne hospodář) 2 4282
lesní poz 352 3087180
vodní pl. nádrž umělá 5 23732
vodní pl. tok umělý 4 1898
zast. pl. společný dvůr 3 696
zast. pl. zbořeniště 1 108
zast. pl. 167 55887
ostat.pl. dobývací prost. 7 21227
ostat.pl. jiná plocha 51 25254
ostat.pl. manipulační pl. 9 15739
ostat.pl. neplodná půda 296 153685
ostat.pl. ostat.komunikace 138 122750
ostat.pl. silnice 8 64274
Celkem KN 1905 5974968
Par. KMD 1905 5974968
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 159
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 265
spoluvlastník 408

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.05.2016
S-SK GS 1:2880 1838 18.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.08.2019 02:36

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.