k.ú.: 662712 - Kamenná u Trhových Svinů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535982 - Kamenná NUTS5 CZ0311535982
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 1928828
zahrada 37 32658
travní p. 253 2189766
lesní poz 244 1637046
vodní pl. nádrž přírodní 4 5024
vodní pl. nádrž umělá 1 1024
vodní pl. rybník 7 11199
vodní pl. tok přirozený 41 31170
vodní pl. tok umělý 14 9705
vodní pl. zamokřená pl. 11 22374
zast. pl. společný dvůr 1 74
zast. pl. zbořeniště 18 6527
zast. pl. 136 44531
ostat.pl. jiná plocha 62 81724
ostat.pl. manipulační pl. 51 57793
ostat.pl. neplodná půda 117 169921
ostat.pl. ostat.komunikace 92 135401
ostat.pl. silnice 12 20069
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8758
Celkem KN 1285 6393592
Par. DKM 489 4296628
Par. KMD 796 2096964
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 4
Celkem BUD 133
LV 152
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.09.2016
DKM-KPÚ 1:1000 17.03.2014
S-SK GS 1:2880 1870 12.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 26.09.2020 00:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička