k.ú.: 662666 - Kameničky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571571 - Kameničky NUTS5 CZ0531571571
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 1045763
zahrada 327 183718
travní p. mez, stráň 1 721
travní p. 624 2580863
lesní poz 167 1088232
vodní pl. nádrž umělá 12 55552
vodní pl. rybník 1 130240
vodní pl. tok přirozený 18 26578
zast. pl. společný dvůr 4 89
zast. pl. zbořeniště 3 884
zast. pl. 378 83844
ostat.pl. jiná plocha 60 32426
ostat.pl. manipulační pl. 38 27429
ostat.pl. neplodná půda 120 208281
ostat.pl. ostat.komunikace 121 122064
ostat.pl. pohřeb. 2 2709
ostat.pl. silnice 26 51552
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13001
Celkem KN 2080 5653946
Par. KMD 2080 5653946
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 189
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 358
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 477
spoluvlastník 726

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.09.2015
S-SK GS 1:2880 1839 15.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 04.06.2020 00:12

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.