k.ú.: 662666 - Kameničky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571571 - Kameničky NUTS5 CZ0531571571
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 1045763
zahrada 324 182608
travní p. mez, stráň 1 721
travní p. 620 2576760
lesní poz 169 1088690
vodní pl. nádrž umělá 12 55552
vodní pl. rybník 1 130240
vodní pl. tok přirozený 18 26578
zast. pl. společný dvůr 3 81
zast. pl. zbořeniště 2 834
zast. pl. 371 83435
ostat.pl. jiná plocha 62 37547
ostat.pl. manipulační pl. 38 27522
ostat.pl. neplodná půda 118 208281
ostat.pl. ostat.komunikace 120 121859
ostat.pl. pohřeb. 2 2709
ostat.pl. silnice 25 51556
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13001
Celkem KN 2064 5653737
Par. KMD 2064 5653737
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 189
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 351
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 474
spoluvlastník 721

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.09.2015
S-SK GS 1:2880 1839 15.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 23.07.2019 05:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.