k.ú.: 662411 - Kamenec u Poličky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578207 - Kamenec u Poličky NUTS5 CZ0533578207
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1228 4487460
zahrada 484 260584
ovoc. sad 4 17102
travní p. 744 1439947
lesní poz 273 1064751
vodní pl. nádrž umělá 26 71167
vodní pl. tok přirozený 49 18459
vodní pl. tok umělý 33 6610
zast. pl. společný dvůr 1 24
zast. pl. zbořeniště 7 1297
zast. pl. 378 105159
ostat.pl. dráha 3 30948
ostat.pl. jiná plocha 268 108002
ostat.pl. manipulační pl. 40 29287
ostat.pl. neplodná půda 42 22181
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 707
ostat.pl. ostat.komunikace 408 259574
ostat.pl. pohřeb. 1 264
ostat.pl. silnice 49 59906
ostat.pl. zeleň 35 46273
Celkem KN 4074 8029702
Par. KMD 4074 8029702
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 106
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 103
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 17
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 357
byt.z. byt 3
byt.z. dílna 1
Celkem JED 4
LV 469
spoluvlastník 629

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2009
S-SK GS 1:2880 1839 08.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.09.2020 06:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička