k.ú.: 662399 - Proseč u Kamene - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568821 - Kámen NUTS5 CZ0631568821
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 2030716
zahrada 29 13987
travní p. 120 485990
lesní poz 37 224556
vodní pl. nádrž umělá 7 8246
vodní pl. tok přirozený 2 3801
vodní pl. tok umělý 18 6887
zast. pl. zbořeniště 2 2315
zast. pl. 39 29857
ostat.pl. jiná plocha 26 32421
ostat.pl. manipulační pl. 15 9069
ostat.pl. neplodná půda 8 4576
ostat.pl. ostat.komunikace 50 40027
ostat.pl. silnice 5 31924
Celkem KN 523 2924372
Par. KMD 523 2924372
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 38
LV 68
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.02.2013
S-SK GS 1:2880 1838 26.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.09.2020 05:07

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.