k.ú.: 662372 - Jiříkov u Kamene - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568821 - Kámen NUTS5 CZ0631568821
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 396 2166381
zahrada 74 29382
travní p. 244 1025283
lesní poz 157 451443
vodní pl. nádrž umělá 4 27034
vodní pl. rybník 3 272653
vodní pl. tok přirozený 5 1194
vodní pl. tok umělý 18 845
zast. pl. zbořeniště 1 1047
zast. pl. 70 42423
ostat.pl. jiná plocha 49 21519
ostat.pl. manipulační pl. 26 22725
ostat.pl. neplodná půda 17 11801
ostat.pl. ostat.komunikace 56 39968
ostat.pl. silnice 9 52056
Celkem KN 1129 4165754
Par. KMD 1129 4165754
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. rod.dům 3
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 63
LV 107
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.02.2013
S-SK GS 1:2880 1838 26.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.08.2019 16:39

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.