k.ú.: 662038 - Kladné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545554 - Kájov NUTS5 CZ0312545554
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 238 2027401
zahrada 179 84052
ovoc. sad 4 17910
travní p. 403 2267751
lesní poz 190 3393486
vodní pl. nádrž umělá 3 7923
vodní pl. rybník 6 10943
vodní pl. tok přirozený 36 86543
vodní pl. tok umělý 16 20122
vodní pl. zamokřená pl. 2 5337
zast. pl. společný dvůr 2 197
zast. pl. zbořeniště 3 2061
zast. pl. 383 114046
ostat.pl. dráha 18 144342
ostat.pl. jiná plocha 261 259871
ostat.pl. manipulační pl. 25 99778
ostat.pl. neplodná půda 189 292122
ostat.pl. ostat.komunikace 211 285339
ostat.pl. pohřeb. 1 2654
ostat.pl. silnice 44 144448
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 4524
ostat.pl. zeleň 1 1962
Celkem KN 2229 9272812
Par. DKM 953 5085175
Par. KMD 1276 4187637
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 93
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 104
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 15
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 3
Celkem BUD 371
byt.z. byt 97
byt.z. garáž 37
Celkem JED 134
LV 548
spoluvlastník 769

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2017
DKM-KPÚ 1:1000 14.09.2015
DKM 1:1000 10.09.2012
FÚO 1:2000 31.12.1979 14.09.2015
THM-V 1:2000 01.06.1972 10.09.2012 THM Č. Krumlov
S-SK GS 1:2880 1826 15.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 01.10.2020 07:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička