k.ú.: 661988 - Krátká - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596787 - Sněžné NUTS5 CZ0635596787
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 306982
zahrada 41 10568
travní p. 256 423181
lesní poz 29 39390
vodní pl. rybník 1 329
zast. pl. zbořeniště 6 1329
zast. pl. 38 10913
ostat.pl. jiná plocha 12 15419
ostat.pl. manipulační pl. 12 18626
ostat.pl. neplodná půda 59 11798
ostat.pl. ostat.komunikace 24 13958
ostat.pl. silnice 7 14920
Celkem KN 626 867413
Par. KMD 626 867413
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 27
č.p. zem.used 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 37
LV 65
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 20.08.2019 14:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.