k.ú.: 661945 - Mračov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551180 - Kadov NUTS5 CZ0316551180
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 97300
zahrada 24 13249
travní p. 15 193338
lesní poz 16 989760
vodní pl. nádrž přírodní 1 1113
vodní pl. nádrž umělá 1 1991
zast. pl. zbořeniště 1 527
zast. pl. 21 9623
ostat.pl. jiná plocha 4 613
ostat.pl. neplodná půda 14 42714
ostat.pl. ostat.komunikace 12 20523
ostat.pl. silnice 1 6239
Celkem KN 117 1376990
Par. DKM 47 414258
Par. KMD 70 962732
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 21
LV 41
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.04.2016
DKM-KPÚ 1:1000 12.12.2011
KM-D 1:2000 28.12.2000 26.04.2016
S-SK GS 1:2880 1837 28.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 26.09.2020 00:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička