k.ú.: 661813 - Pokutice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563102 - Kadaň NUTS5 CZ0422563102
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 306822
zahrada 12 12500
travní p. 101 863070
lesní poz 4 86094
vodní pl. nádrž přírodní 5 10919
vodní pl. rybník 1 4138
vodní pl. tok přirozený 4 120696
vodní pl. tok umělý 3 2106
vodní pl. zamokřená pl. 1 2792
zast. pl. zbořeniště 1 986
zast. pl. 36 12921
ostat.pl. jiná plocha 17 11775
ostat.pl. manipulační pl. 13 9281
ostat.pl. neplodná půda 134 251134
ostat.pl. ostat.komunikace 29 20015
ostat.pl. silnice 2 28569
Celkem KN 383 1743818
Par. DKM 383 1743818
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 33
LV 54
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.1999
THM-V 1:2000 01.05.1981 14.12.1999
S-SK GS 1:2880 1842 30.04.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 19.09.2020 04:46

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.