k.ú.: 661597 - Horní Pochlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560421 - Kaceřov NUTS5 CZ0413560421
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41073 - Kynšperk nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 28309
zahrada 83 41895
travní p. 1 1493
zast. pl. 77 16534
ostat.pl. jiná plocha 6 2594
ostat.pl. manipulační pl. 6 632
ostat.pl. neplodná půda 5 1435
ostat.pl. ostat.komunikace 23 15726
ostat.pl. silnice 1 3431
Celkem KN 208 112049
Par. DKM 208 112049
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 74
LV 62
spoluvlastník 70

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2004
THM-V 1:2000 01.01.1974 20.12.2004
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.08.2019 06:09

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.