k.ú.: 661571 - Kacanovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577201 - Kacanovy NUTS5 CZ0514577201
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 205375
zahrada 165 127652
ovoc. sad 2 9862
travní p. 417 1037319
lesní poz les s budovou 1 26
lesní poz 461 4296744
vodní pl. nádrž umělá 2 863
vodní pl. rybník 7 16872
vodní pl. tok přirozený 39 12648
vodní pl. tok umělý 2 306
vodní pl. zamokřená pl. 10 10308
zast. pl. společný dvůr 2 1308
zast. pl. zbořeniště 2 863
zast. pl. 175 34894
ostat.pl. jiná plocha 37 21041
ostat.pl. manipulační pl. 45 19346
ostat.pl. neplodná půda 70 42540
ostat.pl. ostat.komunikace 141 130950
ostat.pl. pohřeb. 1 900
ostat.pl. silnice 24 30478
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 704
ostat.pl. zeleň 4 2125
Celkem KN 1665 6003124
Par. DKM 48 244488
Par. KMD 1617 5758636
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 175
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 216
spoluvlastník 285

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.05.2016
KMD 1:1000 21.09.2015
S-SK GS 1:2880 1842 20.05.2016 28.02.1824 Na části přesah KoPÚ Vyskeř.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.09.2020 22:28

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.