k.ú.: 661481 - Jižná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546968 - Pluhův Žďár NUTS5 CZ0313546968
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 3453981
zahrada 124 90090
travní p. 172 1104278
lesní poz les s budovou 1 19
lesní poz ostat.komunikace 1 360
lesní poz 203 2500077
vodní pl. nádrž umělá 5 6063
vodní pl. rybník 36 595390
vodní pl. tok přirozený 7 33266
vodní pl. tok umělý 18 10031
vodní pl. zamokřená pl. 5 19332
zast. pl. zbořeniště 2 333
zast. pl. 140 71312
ostat.pl. jiná plocha 35 78505
ostat.pl. manipulační pl. 34 27363
ostat.pl. neplodná půda 14 16734
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 555
ostat.pl. ostat.komunikace 82 151438
ostat.pl. silnice 4 35239
ostat.pl. zeleň 5 45795
Celkem KN 965 8240161
PK 1097 3449512
GP 65 750698
Celkem ZE 1162 4200210
Par. KMD 579 3152790
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 67
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 6
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 124
LV 172
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2017
S-SK GS 1:2880 1829


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 13.08.2022 01:44

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.