k.ú.: 661457 - Jizerní Vtelno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 566039 - Jizerní Vtelno NUTS5 CZ0207566039
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 5542022
zahrada 163 132463
ovoc. sad 44 50436
travní p. 31 101521
lesní poz 30 403527
vodní pl. nádrž umělá 1 1855
vodní pl. tok přirozený 17 41533
zast. pl. zbořeniště 7 6619
zast. pl. 212 121935
ostat.pl. dráha 3 125852
ostat.pl. jiná plocha 51 28965
ostat.pl. manipulační pl. 15 39615
ostat.pl. neplodná půda 28 47136
ostat.pl. ostat.komunikace 51 106849
ostat.pl. silnice 32 92801
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2888
ostat.pl. zeleň 25 111878
Celkem KN 901 6957895
Par. DKM 901 6957895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 141
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 211
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 254
spoluvlastník 412

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.01.2014
DKM-KPÚ 22.04.2011 1:1000 26.05.2011 *) KPÚ na části území.
S-SK GS 1:2880 1842 17.01.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 18.09.2020 10:08

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.