k.ú.: 661350 - Dolní Vernéřovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579378 - Jívka NUTS5 CZ0525579378
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 75901
zahrada 49 36857
travní p. mez, stráň 13 12951
travní p. 238 1648112
lesní poz 79 3373204
vodní pl. nádrž umělá 1 47295
vodní pl. tok přirozený 6 24971
vodní pl. tok umělý 2 1667
vodní pl. zamokřená pl. 1 58915
zast. pl. zbořeniště 1 277
zast. pl. 86 46981
ostat.pl. jiná plocha 40 23157
ostat.pl. manipulační pl. 20 219104
ostat.pl. mez, stráň 11 20009
ostat.pl. neplodná půda 25 23566
ostat.pl. ostat.komunikace 69 107812
ostat.pl. silnice 6 34192
Celkem KN 648 5754971
Par. DKM 648 5754971
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 84
LV 104
spoluvlastník 136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2008
THM-V 1:2000 01.07.1970 16.12.2008
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 05.06.2020 01:56

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.