k.ú.: 661228 - Zvěstonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552534 - Jistebnice NUTS5 CZ0317552534
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 1111667
zahrada 51 54782
travní p. 228 1017237
lesní poz 126 536026
vodní pl. nádrž přírodní 3 1924
vodní pl. nádrž umělá 3 3128
vodní pl. rybník 4 21613
vodní pl. tok přirozený 4 5958
vodní pl. tok umělý 51 14255
vodní pl. zamokřená pl. 3 6237
zast. pl. 46 31420
ostat.pl. jiná plocha 89 91843
ostat.pl. manipulační pl. 20 14066
ostat.pl. neplodná půda 118 53841
ostat.pl. ostat.komunikace 68 53256
ostat.pl. silnice 2 37145
Celkem KN 930 3054398
Par. KMD 930 3054398
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 43
LV 74
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2010
S-SK GS 1:2880 1824 15.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 18.09.2020 09:36

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.