k.ú.: 661171 - Jistebnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552534 - Jistebnice NUTS5 CZ0317552534
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 560 4833088
zahrada 428 298062
ovoc. sad 6 19944
travní p. 720 4110758
lesní poz 129 1114308
vodní pl. nádrž přírodní 4 4486
vodní pl. nádrž umělá 6 29941
vodní pl. rybník 26 716486
vodní pl. tok přirozený 16 15936
vodní pl. tok umělý 16 6388
vodní pl. zamokřená pl. 6 1635
zast. pl. společný dvůr 6 1499
zast. pl. zbořeniště 15 3206
zast. pl. 591 171409
ostat.pl. jiná plocha 189 207036
ostat.pl. manipulační pl. 88 156701
ostat.pl. neplodná půda 256 159597
ostat.pl. ostat.komunikace 201 276230
ostat.pl. pohřeb. 3 4934
ostat.pl. silnice 50 120081
ostat.pl. skládka 4 18131
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 20596
ostat.pl. zeleň 30 162860
Celkem KN 3356 12453312
Par. DKM 1255 631606
Par. KMD 2101 11821706
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 308
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 5
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 109
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 4
Celkem BUD 587
byt.z. byt 110
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 114
LV 797
spoluvlastník 1231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2015
DKM 1:1000 30.10.2015
S-SK GS 1:2880 1830 02.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 13.08.2022 02:00

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.