k.ú.: 661058 - Jiřice u Miroslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594229 - Jiřice u Miroslavi NUTS5 CZ0647594229
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62121 - Miroslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 525 6797491
vinice 37 350963
zahrada 108 80714
ovoc. sad 38 254956
travní p. 5 22552
lesní poz les(ne hospodář) 132 154701
lesní poz 16 17945
vodní pl. nádrž umělá 2 1056
vodní pl. tok přirozený 23 27656
vodní pl. tok umělý 4 2514
zast. pl. společný dvůr 2 304
zast. pl. zbořeniště 25 6926
zast. pl. 243 140482
ostat.pl. jiná plocha 109 74904
ostat.pl. manipulační pl. 25 118950
ostat.pl. neplodná půda 5 6210
ostat.pl. ostat.komunikace 391 347395
ostat.pl. pohřeb. 4 10388
ostat.pl. silnice 31 98115
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 19035
ostat.pl. zeleň 4 918
Celkem KN 1739 8534175
Par. DKM 1227 8205407
Par. KMD 512 328768
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 92
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 4
Celkem BUD 236
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 268
spoluvlastník 388

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2013 Intravilán
DKM-KPÚ 11.06.2009 1:1000 15.06.2009 *) extravilán dle JPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1824 23.12.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 26.09.2020 01:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička