k.ú.: 660990 - Jedlová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562572 - Jiřetín pod Jedlovou NUTS5 CZ0421562572
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 14 14807
travní p. 43 86396
lesní poz 99 4735922
vodní pl. nádrž umělá 2 252
vodní pl. rybník 3 46424
vodní pl. tok přirozený 2 5039
zast. pl. zbořeniště 7 473
zast. pl. 39 10144
ostat.pl. dobývací prost. 1 3363
ostat.pl. dráha 9 129350
ostat.pl. jiná plocha 7 4978
ostat.pl. manipulační pl. 2 2625
ostat.pl. neplodná půda 1 56
ostat.pl. ostat.komunikace 72 101128
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5194
Celkem KN 302 5146151
Par. KMD 302 5146151
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če tech.vyb 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 39
LV 28
spoluvlastník 35

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2008
S-SK GS 1900 08.12.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 21.05.2019 12:59

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.