k.ú.: 660973 - Jiřetice u Čepřovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550949 - Čepřovice NUTS5 CZ0316550949
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 1229481
zahrada 49 41125
travní p. 17 172316
lesní poz 43 350749
vodní pl. nádrž umělá 1 398
vodní pl. rybník 1 3708
vodní pl. tok umělý 3 3299
vodní pl. zamokřená pl. 1 603
zast. pl. 33 19108
ostat.pl. jiná plocha 6 1525
ostat.pl. manipulační pl. 5 14706
ostat.pl. neplodná půda 17 11707
ostat.pl. ostat.komunikace 22 71918
ostat.pl. silnice 4 14666
Celkem KN 262 1935309
Par. DKM 171 1882426
Par. KMD 91 52883
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 33
LV 62
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.03.2017
DKM-KPÚ 14.12.2015 1:1000 14.12.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1837 09.03.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 18.09.2020 11:02

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.