k.ú.: 660761 - Jirkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563099 - Jirkov NUTS5 CZ0422563099
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42032 - Jirkov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 604
orná půda 376 1140537
zahrada 1194 471927
ovoc. sad 44 258616
travní p. 145 228129
lesní poz les(ne hospodář) 18 382264
lesní poz 43 398582
vodní pl. nádrž přírodní 1 2000
vodní pl. nádrž umělá 24 158485
vodní pl. tok přirozený 17 18106
vodní pl. tok umělý 32 92135
zast. pl. společný dvůr 79 8694
zast. pl. zbořeniště 25 7253
zast. pl. 3390 524194
ostat.pl. dráha 17 244903
ostat.pl. jiná plocha 519 308989
ostat.pl. manipulační pl. 326 412495
ostat.pl. neplodná půda 188 113178
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 4253
ostat.pl. ostat.komunikace 838 500336
ostat.pl. pohřeb. 2 30678
ostat.pl. silnice 167 326947
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 48 105002
ostat.pl. zeleň 772 604507
Celkem KN 8271 6342814
Par. DKM 8271 6342814
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 359
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 32
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 78
č.p. rod.dům 956
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. adminis. 1
č.e. garáž 860
č.e. jiná st. 19
č.e. obchod 2
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 21
č.e. tech.vyb 3
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 514
bez čp/če jiná st. 177
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 36
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 59
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 19
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 20
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 3226
byt.z. ateliér 6
byt.z. byt 3859
byt.z. dílna 18
byt.z. garáž 99
byt.z. j.nebyt 22
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 79
Celkem JED 4084
LV 5927
spoluvlastník 10217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.09.2009
THM-V 1:2000 01.09.1983 26.09.2009 část k.ú.
FÚO 1:5000 05.06.1980 26.09.2009 část k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 04.06.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 19.09.2020 04:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.