k.ú.: 660728 - Třešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536679 - Třešovice NUTS5 CZ0316536679
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 2899339
zahrada 42 40563
travní p. 54 734062
lesní poz 66 253560
vodní pl. nádrž umělá 1 1095
vodní pl. rybník 3 14621
vodní pl. tok přirozený 13 56195
zast. pl. 57 37725
ostat.pl. jiná plocha 21 18054
ostat.pl. manipulační pl. 2 5188
ostat.pl. neplodná půda 31 108066
ostat.pl. ostat.komunikace 33 88141
ostat.pl. silnice 7 39501
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 426
Celkem KN 455 4296536
Par. DKM 455 4296536
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 56
LV 104
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.06.2018
DKM-KPÚ 19.01.2012 1:1000 20.01.2012 *)
KM-D 1:2000 28.11.2000 07.06.2018
S-SK GS 1:2880 1837 28.11.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 27.09.2020 05:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička