k.ú.: 660353 - Habartice u Jindřichova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536521 - Jindřichov NUTS5 CZ0715536521
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 400 2938877
zahrada 42 35560
travní p. 504 2181563
lesní poz 708 3562596
vodní pl. tok přirozený 6 40316
vodní pl. tok umělý 6 1994
zast. pl. zbořeniště 13 3344
zast. pl. 77 34217
ostat.pl. dráha 2 26250
ostat.pl. jiná plocha 34 24069
ostat.pl. manipulační pl. 23 14547
ostat.pl. neplodná půda 359 265736
ostat.pl. ostat.komunikace 178 138979
ostat.pl. pohřeb. 1 2391
ostat.pl. silnice 3 61199
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1329
Celkem KN 2357 9332967
EN 42 447622
Celkem ZE 42 447622
Par. KMD 2357 9332967
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 13
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 77
LV 110
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 12.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.07.2019 17:22

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.