k.ú.: 660141 - Jílovice u Trhových Svinů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544639 - Jílovice NUTS5 CZ0311544639
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 575 4271463
zahrada 263 149406
travní p. 747 1599484
lesní poz 402 5964267
vodní pl. nádrž umělá 7 7721
vodní pl. rybník 22 266577
vodní pl. tok přirozený 7 3807
vodní pl. tok umělý 82 28999
vodní pl. zamokřená pl. 103 261516
zast. pl. zbořeniště 8 1280
zast. pl. 326 105466
ostat.pl. dráha 10 44649
ostat.pl. jiná plocha 176 79424
ostat.pl. manipulační pl. 102 109809
ostat.pl. neplodná půda 47 23542
ostat.pl. ostat.komunikace 335 233138
ostat.pl. pohřeb. 2 8316
ostat.pl. silnice 53 88186
ostat.pl. zeleň 25 3397
Celkem KN 3292 13250447
Par. DKM 3292 13250447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 167
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 314
byt.z. byt 6
obč.z. byt 18
Celkem JED 24
LV 444
spoluvlastník 580

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2016
ZMVM 1:2000 01.11.1996 05.12.2016
S-SK GS 1:2880 1870 01.11.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 26.09.2020 18:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička