k.ú.: 660078 - Borek nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539333 - Jílové u Prahy NUTS5 CZ020A539333
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 601007
zahrada 216 141603
ovoc. sad 9 23646
travní p. 95 94998
lesní poz les s budovou 1 37
lesní poz 22 45695
vodní pl. rybník 1 1111
vodní pl. tok přirozený 3 3667
vodní pl. tok umělý 9 135
vodní pl. zamokřená pl. 1 146
zast. pl. 231 31651
ostat.pl. dráha 6 12389
ostat.pl. jiná plocha 61 18543
ostat.pl. manipulační pl. 2 1093
ostat.pl. neplodná půda 23 12875
ostat.pl. ostat.komunikace 43 40528
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 1404
Celkem KN 789 1030528
Par. KMD 789 1030528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 122
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 227
LV 255
spoluvlastník 333

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.05.2010
S-SK GS 1:2880 1840 28.05.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 12:56

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.