k.ú.: 660027 - Ždírec u Pohledu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 530662 - Ždírec NUTS5 CZ0631530662
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 1568809
zahrada 57 24520
travní p. 126 377621
lesní poz 67 393557
vodní pl. nádrž umělá 2 8826
vodní pl. rybník 7 4781
zast. pl. zbořeniště 1 454
zast. pl. 98 31486
ostat.pl. jiná plocha 25 9096
ostat.pl. manipulační pl. 20 18760
ostat.pl. neplodná půda 24 8737
ostat.pl. ostat.komunikace 98 54786
ostat.pl. silnice 4 15231
Celkem KN 777 2516664
Par. KMD 777 2516664
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 38
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 16
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 93
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 130
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.04.2011
S-SK GS 1:2880 1838 26.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 06.06.2020 23:49

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.