k.ú.: 659631 - Bartoušov u Jičíněvsi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573001 - Jičíněves NUTS5 CZ0522573001
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 1565835
zahrada 27 27449
ovoc. sad 8 26281
travní p. 27 121631
lesní poz 2 75082
vodní pl. nádrž umělá 3 5782
vodní pl. rybník 2 108613
vodní pl. tok přirozený 9 10264
vodní pl. zamokřená pl. 4 19972
zast. pl. zbořeniště 2 466
zast. pl. 56 44585
ostat.pl. dráha 2 40661
ostat.pl. jiná plocha 12 7295
ostat.pl. manipulační pl. 3 30593
ostat.pl. neplodná půda 3 3947
ostat.pl. ostat.komunikace 44 65700
ostat.pl. silnice 17 60690
Celkem KN 349 2214846
Par. DKM 235 2080372
Par. KMD 114 134474
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.used 15
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 51
LV 94
spoluvlastník 125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.06.2016
DKM-KPÚ 1:1000 14.11.2014
S-SK GS 1:2880 1842 07.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 26.09.2020 01:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička