k.ú.: 659533 - Trnčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541753 - Ježovy NUTS5 CZ0322541753
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 386 1545897
zahrada 45 34939
travní p. 404 923817
lesní poz 129 456376
vodní pl. nádrž umělá 2 25347
vodní pl. tok přirozený 54 10626
zast. pl. společný dvůr 1 370
zast. pl. 70 37740
ostat.pl. dobývací prost. 1 1011
ostat.pl. jiná plocha 24 176904
ostat.pl. manipulační pl. 8 5235
ostat.pl. neplodná půda 34 28947
ostat.pl. ostat.komunikace 76 63775
ostat.pl. silnice 10 59119
Celkem KN 1244 3370103
Par. DKM 1244 3370103
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 69
LV 89
spoluvlastník 161

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.04.1995
S-SK GS 1:2880 1837 12.04.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 22:36

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.